Nuri Tutpınar, Ud Yapım Ustası

Address: 3.Beyler Şok market üstü 2 .kat Kemeraltı İzmir
Brief info

Çırak olarak başladığı Türk Sanat Müziği Enstrümanları üreticiliğini
65 yıldır sürdürmektedir. Daha çok ud ağırlıklı çalışmıştır. Geçmişte
Yunanistan'a çok sayıda ud satışı yapmıştır. Şimdilerde atölyesinde
daha keyfi çalışmalar yapmaktadır.

Uluslararasılaşma
Dijitalleşme
Marka Tescili