İbrahim Lütfi Yıldırım, Bakır Ustası

Address: Yıldırım Bakırcılık, 892 Sok. No:24 Konak/İzmir
Brief info

İlkokul çağlarında, çekirdekten yetişmeye başladığı baba mesleğini
halen sürdürmektedir. Yaptığı işte sabır ve zamanın gerekli olduğunu
vurgularken, artık sadece tezgahtar olarak çırak yetiştiğini belirtmiştir.
Sağlıklı olması ve popülerleşmesi sebebiyle bakıra olan ilginin arttığını,
ancak ekonomik sıkıntılar sebebiyle satılamadığını söylemiştir. Sektörün
ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan Yıldırım, e-ticarete sıcak bakmamaktadır.

Uluslararasılaşma
Dijitalleşme
Marka Tescili